Range wordt kort spel paradijs

Een uniek golfproject voor Nederlandse begrippen nadert zijn voltooiing. De range van The Mondial (voorheen de Nieuwegeinse Golfclub) wordt omgebouwd tot een oefengebied waar het korte spel geoefend kan worden als ware men op de golfbaan.

Onder leiding van architect Michiel van der Vaart is het aannemersbedrijf Oosthoek groep van Piet en Johan Oosthoek hard aan het werk op The Mondial. De nieuwe exploitanten gaan golf volgens een nieuwe formule presenteren; het gehele oefengebied wordt omgetoverd in een Short Game Center. Later volgen er ook aanpassingen aan de hoofdbaan (negen holes) en de par-3 baan (ook negen holes). Maar de eerste fase is de transformatie van de vlakke range in een sterk geonduleerd oefengebied met greens, voorgreens en bunkers. Vanaf de afslagplaatsen (matten in een overdekt deel en een grastee vlak daarvoor) loopt de Short Game Range langzaam omhoog zodat je ook de greens die verder weg liggen goed kunt zien. Het hoogteverschil is vier meter en om dat te bereiken is er 18.000 kuub grond aangevoerd; de oude toplaag is opzij gezet en hergebruikt. De achterste green vereist een slag van ongeveer 160 meter, de voorste greens liggen op zo’n 20 tot 50 meter. Je kunt er dus alle facetten van het korte spel oefenen maar ook langere ijzers en voor sommigen hybrides.

The Mondial Short Game Center

De ervaren kraanmachinist is vakkundig de shaping aan het afronden. De beregening, drainage en afvoerputten liggen er al in. Vanwege het droge voorjaar oogde de Short Game Center begin juni nog als een Sahara – inclusief de glooiingen die je in de woestijn aantreft – maar dat zal snel veranderen als het gras begint te kiemen (het inzaaien zal gebeuren in de eerste helft van juni).

De tekening van architect Michiel van der Vaart laat goed zien hoe het zal worden: veel kleurcontrast tussen de greens en de voorgreens/aprons zodat de targets voor de golfers duidelijk zichtbaar zijn. “Om het contrast zo groot mogelijk te maken hebben we na overleg met Barenbrug besloten om de greens in te zaaien met een mengsel van roodzwenk en de omgeving met veeldbeemd”, vertelt Van der Vaart. Hij laat zien dat de greens achterop de Short Game Range groter zijn dan de greens vooraan. “Zo lijken alle greens vanaf het gebied waar je ballen slaat precies even groot.”

Vader en zoon Piet en Johan Oosthoek, die in november 2019 zijn begonnen met de klus, zorgen ervoor dat het oefengebied een ideale “firmness” heeft. Het is niet de bedoeling dat een bal in een natte periode doodslaat in z’n eigen pitchmark want de ballen moeten enkele malen per dag geraapt worden. Het is wel de bedoeling dat de ballen bijten zoals elke goed onderhouden green bijt. “De greens van het Short Game Range zijn opgebouwd zoals een tee en ze worden straks ook op teehoogte gemaaid”, vertellen vader en zoon Oosthoek. “De verhouding zand en heidecompost is wel anders dan op een gemiddelde tee want we willen een bepaalde schraalheid bereiken. De voorgreens en aprons zullen als fairways onderhouden worden.”

Bij de bouw van het glooiende oefengebied hoefden de greens niet op ouderwetse wijze met piketpaaltjes uitgezet te worden. De machinist kon met zijn GPS-gestuurde kraan direct maken wat Van der Vaart in Autocad had getekend. Op basis van de ervaring en vakkundigheid van de kraanmachinist is er in het veld nog wel iets aangepast, maar niet veel.

Piet Oosthoek, officieel al gepensioneerd, vindt het project in Nieuwegein een prachtklus. “De golfwereld is wel toe aan verandering. Als we blijven doen wat we deden is de sport niet meer aantrekkelijk voor toekomstige generaties. Op The Mondial hebben ze een visie en gaan ze het anders doen. Wij zijn blij dat we hierbij betrokken zijn en we zijn trots op het resultaat.”

Werken aan je putttechniek kan natuurlijk ook op The Mondial. Direct achter de Short Game Range is een grote oefengreen aangelegd, waarvan de toplaag is opgebouwd met een mengsel van zand en veen in plaats van heidecompost. Deze green van het Short Game Center in wording zal worden ingezaaid met wit struisgras. De volgende fase van de transformatie van het golfterrein bestaat uit aanpassingen aan de par-3 baan van de voormalige Nieuwegeinse die min of meer rondom de Short Game Range is gelegen. Nog later komen er een horecavoorziening en een shop zodat het voor golfers nog aantrekkelijker wordt om te oefenen (en te lessen) op het Short Game Center van The Mondial Academy. Maar het meest opvallende onderdeel van de transformatie – de Short Game Range – is nu af. Het wachten is op het gras en dan kunnen golfers hier hun spel oefenen alsof ze in de baan zijn.