De beste duin-, heide- en polderbanen

Er zijn allerlei soorten banen: duinbanen, heidebanen, bosbanen, polderbanen en nog meer. In een gewone ranglijst worden appels met peren vergeleken. Hier vergelijken we appels met appels, peren met peren, etc.

Top 3 duinbanen

1 Haagsche
2 Kennemer
3 Noordwijkse

De Haagsche, Kennemer en Noordwijkse zijn te beschouwen als duinbanen, seaside courses of linksbanen. Ze liggen tussen zee en vruchtbaar land; de Haagsche en Kennemer een paar kilometer landinwaarts, de Noordwijkse vlakbij het Noordzeestrand. De drie zijn zo goed, dat ze het ook goed doen op internationale ranglijsten

Top 10 heidebanen

1 De Pan
2 Eindhovensche
3 Hilversumsche
4 Rosendaelsche
5 Bernardus Golf
6 De Hoge Kleij
7 Toxandria
6 Stippelberg
7 Heelsum
8 Swinkelsche
10 De Gelpenberg

Een heidebaan is het Nederlandse woord voor heathland course (van de 2.800 Britse en Ierse golfclubs zijn er 440 heidebanen). Een heidebaan ligt op een open terrein in het binnenland op schrale zandgrond. Naast heide is er lage begroeiing die je ook op links tegenkomt. Het terrein zit vol natuurlijke bulten en hobbels, net als bij een linksbaan.

Heidelandschappen en de zandterreinen tussen zee en vruchtbare grond zijn de ideale gebieden voor golfbanen omdat deze gebieden glooiend zijn en goed draineren.

Lees verder over heidebanen

Een heidebaan heeft in het begin heel weinig bomen maar krijgt er vaak in de loop der tijd steeds meer bij en verandert soms zelfs in een bosbaan. De Hilversumsche is een voorbeeld van een heidebaan die langzaam in een bosbaan is veranderd, hoewel er pogingen worden gedaan om het oorspronkelijke heidekarakter terug te brengen (door te kappen en de heide te stimuleren).

De volgende banen kun je ook in min of meerdere mate ook als een heidebaan beschouwen:

Rijk van Nunspeet (veel bomen maar schrale zandgrond)
Anderstein
Haviksoord (veel bomen maar schrale zandgrond)
Hooge Graven
De Scherpenbergh
Links Valley

De oude Nederlandse heidebanen (De Pan, Rosendaelsche, Eindhovensche en Hilversumsche) zijn in de afgelopen jaren herontdekt door buitenlandse baandeskundigen en je kunt stellen dat ze van wereldniveau zijn.

Vroeger waren er in Groot-Brittannië en Ierland en Nederland heidebanen waar men op kortgemaaide heide speelde naar greens van gras. De hele baan inzaaien en maaien was in de begintijd te duur. In Nederland bestaat een baan waar de fairways nog steeds van heide zijn: De Ullerberg. De 9-holes Heidebaan Ullerberg werd in 1923 aangelegd door François Gerard Waller, president-directeur van de Koninklijke Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek in Delft. Ullerberg is sinds kort semiprivé, de erfgenamen van de familie Waller verhuren de baan aan groepen voor golfdagen (en de gebouwen op het landgoed voor ‘brainstormsessies op de hei’).

De Pan

Top 6 polderbanen

1 The International
2 The Dutch
3 Houtrak
4 Amsterdamse

Lees verder over polderbanen
De oude zee- en heidebanen van Nederland zijn door de beste architecten aangelegd, in prachtige natuurgebieden en op zandgrond. Zand is goud als ondergrond omdat het regenwater meteen verdwijnt. De bal rolt door en de schrale grond is minder ziektegevoelig.

Omdat de aanleg van golfbanen in natuurgebieden al snel niet meer was toegestaan, zijn de meeste nieuwe banen noodgedwongen in de polder aangelegd. Dus in een vlak polder- of landbouwgebied zonder begroeiing. Glooiingen worden kunstmatig aangebracht door grondverzet, zand wordt vanuit andere gebieden aangevoerd. In het algemeen zijn er veel waterhindernissen want met de grond die vrijkomt bij het graven van vijvers, kun je glooiingen aanbrengen. Als er veel bomen worden geplant, veranderen polderbanen langzaam maar zeker in parkbanen.

In de top 10 hierboven tellen The Dutch en The International mee als polderbanen maar de locaties zijn zo aangepast, dat je eigenlijk nauwelijks meer van een polderbaan kunt spreken.

Andere bekende polderbanen die niet in de top 6 staan zijn Bentwoud, Zeewolde, Almeerderhout, de Heemskerkse, Sluispolder en de Goese.

The Dutch
The Dutch